Eventyrlunden

Et sted hvor børn
Lærer Personlig udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Eventyr-lunden

Et sted hvor børn
Lærer Personlige udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Indretning af stuerne i Eventyr-lunden har stor indflydelse på den pædagogiske praksis. Personalet forsøger løbende at indrette og tilgodese alle børn på stuen samt inddrage børnene i beslutninger.

OM OS

Eventyr-lunden ligger på Skansevej 54, 7000 Fredericia og indrettes med to børnehavegrupper med 24 børn på hver stue samt 1 vuggestuegruppe med 16 børn

Der ansættes, så det passer med minimumsnormeringen. Der vil være tre pædagoger på hver stue og en medhjælper og en studerende i lønnet praktik.

LÆREPLAN

Gennem leg får børn mulighed for erfaringsdannelse. Vi lægger stor en stor indsats i at give børnene et sikkert og trygt udviklingsmiljø og opdaterer vores læreplan årligt.

Kontakt os

Den voksnes rolle er at guide og understøtte børnenes leg - både gennem aktiv deltagelse og ved at trække sig i periferien, men være tilgængelig.

Kontakt os for at høre nærmere.

Eventyrlunden er klar til at give børene et eventyr

Eventyr-Lunden er åbnet og der er åbnet for tilmelding til Eventyr-lunden!

Alle takster og moduler bliver det samme som hos Eventyr-huset og i Eventyr-lunden vil vi køre med de samme værdier som i Eventyr-huset, i forhold til læreplan, madordning, fokus på indretning/læringsmiljøer og legepladsen. Kurser og efteruddannelse for ansatte osv.

I kan læse mere omkring læreplaner og værdierne på Eventyr-husets hjemmeside, via. linket i menuen og downloade vores indmeldelseblanket nedenfor.

Vi sætter børnene i centrum

Vores værdigrundlag er centreret omkring børnene og deres velbefindende.

Det er vigtigt for os at gøre Eventyr-lunden til et sted, hvor børn og voksne trives og føler sig godt tilpas og derved opnår større selvværd og selvtillid

Personale

Vi mener at børnene fortjener de dygtigste pædagoger og medhjælpere, som aldrig mister lysten til at lege og lære med vores børn. 
Derfor videreuddanner vi løbende vores medarbejdere med kurser og kreative aktiviteter, som er målrettet til børnene.

Bygning

Eventyrlunden befinder sig i den gamle børnehave på
Skansevejen 54, 7000 Fredericia.
Bygningen er renoveret og udendørsarealerne er også planlagt til at blive renoveret i 2022.

Da vi som privat børnehus er meget fokuseret på trivsel og udendørs leg og udvikling, er den nuværende legeplads ikke stor nok og den bliver kraftigt udvidet - næsten til det dobbelte af den nuværende legeplads på grunden.

Dette vil være med til at fremme den frie leg og udvikling hos børene og det er noget som vi vægter højt.

I kan se den nuværende Illustration i højre side: (C) Arkitekt Thomas Thomsen

Takster i Eventyrlunden 2024

Bestyrelsen og personalet har besluttet, at I som forældre har mulighed for at tilvælge to modulordninger, men dog med visse begrænsninger på modul 30.

Modul 30 er for de forældre der går på barsel eller har orlov.

Grunden til, at vi har valgt dette er, at vi gerne vil prioritere flere varme hænder i det daglige.

 

Tilvalgsmodulerne er følgende:

1. 30 timers modul.

2. 47,5 timers modul.

 

Rammer for modulet med de 30 timer:
Modul 30 timer ligger i en fast tidsrum fra 7.30 til 13.30 eller fra 8.00 til 14.00.

Med en dags varsel kan i vælge 47,5 timers modulet.

 

Rammer for modulet med de 47,5 timer:

En 47,5 timers uge vil i praksis betyde at: Alle 5 dage i ugen, skal indgå i de 47,5 timer. Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde og administrere timerne og sikre sig, at de ikke bruger flere timer. Hvis dette ikke overholdes, har lederen kompetence til at gøre opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. Overordnede rammer for modulerne: Bygger på tillid og åbenhed, hvor dialog er det væsentligste grundlag for administration af modulordningen – og for samarbejdet mellem institutionen og forældre.

Vi kører med de samme takster som Eventyr-huset og de forskellige moduler og nærmere information omkring dem, kan findes på eventyr-huset hjemmeside.
I kan gå til takster/moduler via. Knappen nedenfor.