Eventyr lunden

Et sted hvor børn
Lærer Personlige udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Eventyrlunden

Et sted hvor børn
Lærer Personlige udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Indretning af stuerne i Eventyrlunden har stor indflydelse på den pædagogiske praksis. Personalet forsøger løbende at indrette og tilgodese alle børn på stuen samt inddrage børnene i beslutninger.

OM OS

Eventyrlunden ligger på Skansevej 54, 7000 Fredericia og indrettes med to børnehavegrupper med 24 børn på hver stue samt 1 vuggestuegruppe med 16 børn

Der ansættes, så det passer med minimumsnormeringen. Der vil være tre pædagoger på hver stue og en medhjælper og en studerende i lønnet praktik.

LÆREPLAN

Gennem leg får børn mulighed for erfaringsdannelse. Vi lægger derfor stor en stor indsats i at give børnene et sikkert og trygt udviklingsmiljø og opdaterer vores læreplan årligt.

Kontakt os

Den voksnes rolle er at guide og understøtte børnenes leg - både gennem aktiv deltagelse og ved at trække sig i periferien, men være tilgængelig.

Kontakt os for at høre nærmere.

Vi sætter børnene i centrum

Der er nu åbnet for tilmelding til ventelisten hos Eventyrlunden!

Alle takster og moduler bliver det samme som hos Eventyrhuset og i Eventyrlunden vil vi køre med de samme værdier som i Eventyrhuset i forhold til læreplan, madordning, fokus på indretning/læringsmiljøer og legepladsen. Kurser og efteruddannelse for ansatte osv.


I kan læse mere omkring læreplaner og værdierne på Eventyrhusets hjemmeside, via. linket i menuen.

Vores værdigrundlag er centreret omkring børnene og deres velbefindende.

Det er vigtigt for os at gøre Eventyrlunden til et sted, hvor børn og voksne trives og føler sig godt tilpas og derved opnår større selvværd og selvtillid

Personale

Eventyrhusets leder Gitte vil være i Eventyrlunden en dag om ugen, hvor hun vil møde ind på forskellige tidspunkter, så hun kan lære børn, ansatte og forældre at kende.
De dage hun er i huset, vil hun som leder, løbende holde møde med afdelingslederen i forhold til budget, pædagogik m.m.

Derudover ansættes en afdelingsleder/pædagogisk leder.

Der kommer et stillingsopslag op senere. Men har det interesse, så er alle velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Bygning

Eventyrlunden åbner i den gamle børnehave på Skansevejen 54, 7000 Fredericia.
Inden da bliver bygningen og udendørsarealerne renoveret.

Da vi som privat børnehus er meget fokuseret på trivsel og udendørs leg og udvikling, er den nuværende legeplads ikke stor nok og den bliver kraftigt udvidet - næsten til det dobbelte af den nuværende legeplads på grunden.

Dette vil være med til at fremme den frie leg og udvikling hos børene og det er noget som vi vægter højt.

I kan se den nuværende Illustration i højre side: (C) Arkitekt Thomas Thomsen